Logopēds

Logopēda nodarbība

Logopēds veic bērna komunikācijas spēju, runas, valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

Logopēds ir speciālists, kurš strādā ar bērnu, veicinot komunikācijas prasmes, runas un valodas attīstību – uzstāda runā iztrūkstošās skaņas, iemācot nepareizās skaņas izrunāt pareizi un apmācot vecākus darbam ar bērnu mājās, iesakot risinājumus bērna izrunas korekcijai.

Pie logopēda būtu jāvēršas, ja:

  • Ir skaņas, kuras bērns nevar izrunāt (skaņu aizstāšana, izlaišana);
  • Bērns runājot liek mēlīti starp zobiem;
  • Bērna runa ir ļoti neskaidra;
  • Novēroti citi runas traucējumi;
  • Nepietiekami attīstīta bērna valoda un komunikācijas prasmes;
  • Neprecīzs vai nepietiekams vārdu krājums;
  • Lasīšanas un rakstīšanas traucējumi;
  • Traucēta valodas sapratne;
  • Disgramatismi (nepareizi lieto vārdu locījumus, laikus, vārdu secību teikumā).

Pieteikšanās logopēda
apmeklējumam

Laiks: vienu vai divas reizes nedēļā vienojoties ar speciālistu.
Maksa: individuāli tiek atrunāta pirms sadarbības uzsākšanas

Pieteikties